Home

DUGA je nevladina, neprofitna udruga građana koja djeluje na području grada Zadra i Zadarske županije od 2000.g. Dosadašnji rad se prvenstveno odnosio na psihološku i pravnu pomoć te informiraduga-zadarnje putem SOS telefona, te kroz individualne razgovore s korisnicima u savjetovalištu, na njihov zahtjev. Projekt pružanja savjetodavne pomoći djeci i ženama, žrtvama nasilja u obitelji te njihov smještaj u sigurnu kuću, rad na njihovoj rehabilitaciji u cilju pružanja savjetodavne, psihološke, terapeutske i pravne pomoći, a u svrhu poboljšanja kvalitete življenja radi zaštite i promicanja ljudskih prava. Naš rad se odnosi na razvijanje aktivnosti na programu smanjenja nasilja i zlostavljanja i ublažavanja posljedica toga nasilja, suradnja i razmjena s istim ili sličnim udrugama i ustanovama, podizanje javne svijesti i senzibiliranje zajednice za probleme zaštite žrtava nasilja u obitelji, medijsko promoviranje nenasilnog ponašanja i alternativnih metoda odgoja i komunikacije, te održavanje suradnje s tijelima državne uprave na svim razinama, jedinica lokalne i regionalne samouprave, te nevladinim organizacijama radi ostvarenja temeljnih načela Udruge. Neposredan rad s zlostavljanom djecom i žrvama nasilja u obitelji odnosi se na pružanje besplatnih usluga: informacije, savjetovanje, psihološki tretman, pravni savjeti, kontakti s nadležnim državnim institucijama, pružanje životno ugroženim ženama i njihovoj djeci – žrtvama nasilja u obitelji privremeni smještaj u Skloništu, te osposobljavanje traumatiziranih osoba da se osnaže i osposobe za samostalan život.