O nama

DUGA je nevladina, neprofitna udruga građana koja djeluje na području grada Zadra i Zadarske županije od 2000.g. Dosadašnji rad se prvenstveno odnosio na psihološku i pravnu pomoć te informiranje putem SOS telefona, te kroz individualne razgovore s korisnicima u savjetovalištu, na njihov zahtjev. Projekt pružanja savjetodavne pomoći djeci i ženama, žrtvama nasilja u obitelji te njihov smještaj u sigurnu kuću, rad na njihovoj rehabilitaciji u cilju pružanja savjetodavne, psihološke, terapeutske i pravne pomoći, a u svrhu poboljšanja kvalitete življenja radi zaštite i promicanja ljudskih prava.