Kontakt

 SOS TELEFON – DUGA

Besplatni i anonimni psihološki i pravni savjeti

(023) 33 20 59

ponedjeljkom, srijedom i petkom

od 18,00 do 20,00 sati

095 52 92 416

095 52 45 166

098 81 97 57

udruga.duga@optinet.hr